Quy định về sử dụng khóa học

I. Quy định về sử dụng khóa học

1.1 Hình thức đào tạo

 • Đào tạo online theo hệ thống video bài giảng thu sẵn;
 • Tại địa chỉ website: Haita.media.vn
 • Học viên được cung cấp tài khoản học được tạo từ tài khoản gmail cá nhân để học với thời hạn 6 tháng hoặc 3 tháng/khóa với các khóa học tương ứng khác.

1.2 Thời gian học

 • Học viên được linh động lựa chọn thời gian bắt đầu kích hoạt khóa học hoặc khóa học đầu tiên trong gói khóa học đăng ký trong vòng 1 năm kể từ ngày đăng ký thành công;
 • Đối với gói khóa học đã đăng ký, sau khi bắt đầu học môn đầu tiên, học viên phải đảm bảo yêu cầu kích hoạt tối thiểu 2 môn học trong vòng 1 năm cho đến khi hoàn thành tất cả các khóa học trong gói khóa học đã đăng ký;

1.3 Quy định bảo mật

 • Mỗi tài khoản học chỉ được cung cấp và hỗ trợ cho 1 học viên đăng ký tham gia và được cấp quyền bảo mật trực tiếp thông qua địa chỉ gmail cá nhân của học viên;
 • Sử dụng chung tài khoản: với việc trên 2 người cùng sử dụng chung một tài khoản khi gặp sự cố sẽ không được hỗ trợ hoặc bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức;
 • Học viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các khóa học của Haita.media. Học viên khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật;
 • Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của Haita.media.vn (gồm có: video, tài liệu, hình ảnh) ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.

II. Quy định về thanh toán

 • Học viên được quyền hưởng các ưu đãi về chính sách giá khi học viên là đối tượng thuộc diện được ưu đãi và có chứng cứ xác minh thuộc đối tượng ưu đãi;
 • Học viên sẽ cần hoàn thành toàn bộ học phí trong 1 lần hoặc được chia làm 2 lần đóng. Học viên được đặt cọc tối thiểu 40% học phí trong lần đóng đầu tiên và phải hoàn thiện trước ngày kích hoạt khoá học đầu tiên nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày đóng học phí lần đầu để được hưởng các chính sách ưu đãi.

Học viên sử dụng một trong các hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền mua Khóa học:

 • Chuyển khoản: Học viên lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt mua khóa học trên website. Học viên tiến hành chuyển khoản theo hướng dẫn của Ban quản trị để thanh toán khóa học đặt mua.

Tên Tài Khoản: CÔNG TY TNHH HAI TA MEDIA

Ngân hàng ………………………………..

Số tài khoản: ……………………………………..

Nội dung chuyển khoản: Họ tên _ Tên khóa học đăng ký

 • Thanh toán trực tiếp: Học viên có thể lựa chọn qua trực tiếp trung tâm tại Hồ Chí Minh để thanh toán trực tiếp khóa học.
  • Hồ Chí Minh: 41/3 Trần Thị Điệu, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

III. Quy định về hoàn trả học phí

 • Bước 1: Kiểm tra điều kiện được hoàn trả học phí tại phụ lục bên dưới;
 • Bước 2: Liên hệ hotline 0823470087 để được hỗ trợ.
 • Bước 3: Học viên sẽ được hoàn lại học phí trong 07 ngày tính từ ngày nhận được đơn xin hoàn lại học phí của học viên.

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

3.1. Trường hợp Học viên được hoàn trả lại học phí: Học viên được hoàn trả 100% học phí các khóa học chưa kích hoạt tài khoản học, chưa bảo lưu, chưa chuyển nhượng, chưa chuyển đổi trong trường hợp:

 • Haita.media.vn không cung cấp được khóa học như đã cam kết với học viên.

3.2. Trường hợp Học viên không được hoàn trả lại học phí: Học viên không được hoàn trả học phí nếu không thuộc các trường hợp tại mục 1.1 của điều này.

IV. Quy định về bảo lưu khóa học

 • Học viên được quyền bảo lưu 1 lần duy nhất trong khóa học;
 • Thời gian bảo lưu không vượt quá tổng thời lượng của khóa học

V. Quy định về chuyển nhượng khóa học

5.1. Trường hợp học viên được chuyển nhượng khóa học/gói khóa học

 • Học viên được chuyển nhượng các khóa học/gói khóa học chưa kích hoạt tài khoản học, chưa bảo lưu, chưa chuyển nhượng, chưa chuyển đổi;
 • Học viên có đủ điều kiện chuyển nhượng khóa học/gói khóa học sẽ đóng thêm chi phí chuyển nhượng 300.000VNĐ/lần chuyển nhượng;
 • Haita.media.vn không chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm đối tượng sang nhượng khóa học/gói khóa học cho học viên;
 • Học viên cần sự đồng thuận từ Haita.media.vn về đối tượng chuyển nhượng. Các thủ tục chuyển nhượng cần tuân theo hướng dẫn của Haita.media.vn.

5.2. Trường hợp học viên không được chuyển nhượng khóa học/gói khóa học

Học viên không được chuyển nhượng khóa học/gói khóa học đã kích hoạt tài khoản học, đã bảo lưu, đã chuyển nhượng, đã nhận chuyển nhượng, đã chuyển đổi

5.3. Thủ tục chuyển nhượng khóa học/gói khóa học

Học viên được chuyển đổi khóa học/gói khóa học trong vòng 07 ngày tính từ ngày Haita.media.vn nhận được đơn chuyển đổi khóa học/gói khóa học, hoàn thành phí chuyển nhượng và hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng.

VI. Quy định về chuyển đổi khóa học

6.1. Trường hợp học viên được chuyển đổi khóa học/gói khóa học

Học viên được quyền chuyển đổi các khóa học/gói khóa học chưa kích hoạt tài khoản học, chưa bảo lưu, chưa chuyển nhượng, chưa chuyển đổi. Các khoản phí liên quan đến việc chuyển đổi khóa học được quy định như sau:

 • Trường hợp chuyển đổi sang khóa học/gói khóa học có học phí cao hơn sẽ đóng thêm phần học phí chênh lệch và phí chuyển đổi 300.000VNĐ/khóa học;
 • Trường hợp chuyển đổi sang khóa học/gói khóa học có học phí thấp hơn sẽ không được hoàn lại phần học phí chênh lệch và đóng thêm phí chuyển đổi 300.000VNĐ/khóa học.

6.2. Trường hợp Học viên không được chuyển đổi khóa học/gói khóa học

Học viên không được chuyển đổi khóa học/gói khóa học đã kích hoạt tài khoản học, đã bảo lưu, đã chuyển nhượng, đã nhận chuyển nhượng, đã chuyển đổi.

6.3. Thủ tục chuyển đổi khóa học/gói khóa học

Học viên được chuyển đổi khóa học/gói khóa học trong vòng 07 ngày tính từ ngày Haita.media.vn nhận được đơn chuyển đổi khóa học/gói khóa học và hoàn thành các khoản phí liên quan.

VII. Quy định về gia hạn tài khoản học

 • Học viên được quyền yêu cầu gia hạn thêm thời gian trên tài khoản học với chi phí 200.000đ/tháng;
 • Thời gian gia hạn thêm không vượt quá thời hạn gốc của khóa học;
 • Mọi vấn đề phát sinh do lỗi của bên A làm ảnh hưởng đến thời gian học của học viên, học viên sẽ được gia hạn thời gian tương ứng miễn phí.

——————————————————————————————————