banner ads hai ta media
banner ads for leasing - cho thuê banner quảng cáo

Hai Ta Media

Hai Ta found out, Hai Ta shares

Technology companies invest heavily in the e-wallet market after COVID-19

COVID-19 đang khiến cho các công ty công nghệ tăng cường đầu tư vào mảng ví điện tử, thanh toán qua điện thoại thông minh (smartphone).

Quá trình số hoá đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực cuộc sống, kể cả trong tài chính, thanh toán. Giờ đây khi đi ra ngoài, chỉ cần một chiếc smartphone, mọi nhu cầu của con người có thể được đáp ứng thay cho chiếc ví tiền chứa các loại thẻ. Điều này càng trở nên hữu dụng sau khi dịch COVID-19 bùng phát

Xếp hạng bài viết (rate the post)
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.